Kurt Görans Elektriska logo

Referenser

TYRFORS BYGG OCH KURT-GÖRANS – ETT FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Kurt Görans Elektriska logo på tröjärm

I affärsvärlden är ärlighet en osviklig grundsten för att bygga starka relationer och förtroende, och enligt Tyrfors Byggnadsentreprenör är detta nyckeln till ett framgångsrikt samarbete. I en intervju delar Tyrfors VD insikter om deras framgångsrika partnerskap med Kurt-Görans Elektriska och hur ärlighet och kvalitet har banat vägen för deras gemensamma framgång. 

 Sedan ett par år tillbaka delar Tyrfors och Kurt-Görans Elektriska inte bara samarbete utan även gemensamma lokaler. Tyrfors VD framhåller vikten av goda relationer och förtroende som grundpelare för ett effektivt samarbete och pekar på det nära samarbetet de har utvecklat med utvalda entreprenörer, där Kurt-Görans Elektriska är en av dem. 

 Under de senaste fem åren har Tyrfors och Kurt-Görans Elektriska framgångsrikt genomfört flera projekt tillsammans, vilket sträcker sig från mindre badrumsrenoveringar till omfattande totalentreprenader på 3 000 kvm. Enligt Tyrfors VD är Kurt-Görans Elektriska unika i sin flexibilitet, vilket gör dem till den perfekta partnern för att hantera projekt i både privata hem och storskaliga byggprojekt. 

 Det nära samarbetet mellan företagen börjar redan på offertstadiet, där förtroendet för samarbetspartners är av yttersta vikt för Tyrfors. Som en mindre byggnadsentreprenör med 23 anställda är det avgörande för Tyrfors att lita på sina partners till 100 procent. Tyrfors har inte möjlighet att självständigt övervaka samarbetspartnernas arbetsprocess, vilket gör ärlighet och gemensamma kärnvärden, särskilt fokus på kvalitet och punktualitet, avgörande för ett framgångsrikt partnerskap. 

Det framgångsrika samarbetet mellan Tyrfors Byggnadsentreprenör och Kurt-Görans Elektriska är ett levande exempel på hur ärlighet och kvalitet kan skapa en stark grund för framgångsrika affärsrelationer. Deras gemensamma insats i olika projekt vittnar om en allians som bygger på ömsesidigt förtroende och strävan efter att överträffa kundernas förväntningar. 

Kontakta oss

Telefon

016-16 59 90

Besöksadress

Nystrandsgatan 4
633 46 Eskilstuna