Kurt Görans Elektriska logo

Erfarenhet och expertis nära dig

Din lokala elektriker

Om oss

Kurt Görans Elektriska

Välkommen till Kurt Görans Elektriska – din pålitliga partner inom elinstallationer och belysningslösningar. Med över 50 års erfarenhet i branschen har vi etablerat oss som en ledande aktör inom elektriska tjänster för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Kurt Görans Elektriska bakgrundsbild 1

Kurt Görans Elektriska

Alltid nära till hands

Elinstallationer

Vi utför alla typer av elinstallationer åt företag, bostadsrätts-föreningar och privatpersoner. Som underleverantör vid byggprojekt och ombyggnationer ansvarar vi ofta för full entreprenad på alla elarbeten, kraftteknik, datanätverk, belysning med mera. Vanligtvis är vi med och konstruerar lösningen oavsett om det är små eller stora komplexa projekt. Det kan innebära, förutom grundläggande elarbeten med kraftförsörjning, olika typer av larm som brand- och säkerhetslarm, tele- och datanät, styr- och reglerinstallationer för ventilation och maskiner och inte minst belysning. Med vår långa erfarenhet och expertis inom elinstallationer kan vi garantera att våra kunder får den bästa möjliga lösningen för deras behov. Vårt team av kvalificerade elektriker arbetar ständigt med att hålla sig uppdaterade med de senaste teknikerna och standarderna inom branschen.

Belysningsanläggningar

Vi arbetar med den senaste tekniken och de modernaste ljuskällorna för belysningsanläggningar. Belysning spelar en avgörande roll i skapandet av en välkomnande och funktionell miljö. Oavsett om det är för ett hem, kontor eller offentlig plats, strävar vi efter att skapa den perfekta belysningslösningen som inte bara är estetiskt tilltalande utan också energieffektiv.

Kommunikation

Sedan 50 år tillbaka gör vi kompletta data- och telenätsanläggningar. Vi ombesörjer installation och ser till att strömsätta inom larm-, fiber- och antennanläggningar. Som komplement har vi även nära samarbeten med specialkompetens när det behövs. I en alltmer uppkopplad värld är pålitlig och effektiv kommunikation avgörande. Vårt engagemang för kvalitet och innovation gör att vi kan erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för deras kommunikationsbehov.

Service och underhåll

Vi förstår vikten av snabb hjälp. När en elanläggning på ett större företag inte fungerar som den ska kan det kosta stora pengar. Därför prioriterar vi felsökning och service åt våra kunder. Vi sköter exempelvis service åt Stiga och Svenska kyrkan i Eskilstuna. Vårt dedikerade service- och underhållsteam är alltid redo att svara på dina behov. Med regelbundna underhållsplaner och snabba svarstider ser vi till att din anläggning alltid fungerar optimalt.

Energieffektivisering

Intresset för energihushållning har under senare år ökat kraftigt. Vi är utbildade och certifierade för att projektera, leverera och underhålla lösningar inom behovsstyrd energibesparing. Vi utför olika energisparåtgärder på elanläggningar, som översyn och optimering av elabonnemang, belysningsstyrningar med närvarodetektering och elvärmestyrningar. För dig innebär det sänkta elkostnader. Det är inte ovanligt att man kan sänka elförbrukningen hos en bostadsrättsförening med 50 procent efter en noggrann analys och ett utbyte av framför allt belysning. I dagens miljömedvetna samhälle är energieffektivisering inte bara bra för plånboken, utan också för planeten. Genom att minska energiförbrukningen bidrar vi till en hållbar framtid för kommande generationer.

Elkedjan

Att vara delägare i Elkedjan är ett kvalitetsmått. Alla delägare måste uppnå vissa kvalitetsnivåer och delta i vidareutbildningar. Elkedjan fokuserar helt på elinstallationer och lösningar kring det. Det innebär att vi alltid har de modernaste materialen till de bästa priserna, kontinuerligt deltar i branschutbildningar och är väl förberedda inför framtiden. Som en del av Elkedjan-nätverket är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder den högsta kvaliteten på produkter och tjänster. Vårt samarbete med andra ledande företag inom branschen säkerställer att vi alltid är i framkant när det gäller teknik och innovation.

Kurt Görans Elektriska

Låt oss hjälpa dig med dina elinstallationsbehov