Login
Du är här: STARTSIDA TJÄNSTER INSTALLATION

En komplett företag med mycket kompetens

 

I dag måste man ha både bredd och djup i företaget om man ska kunna konkurrera som elinstallatör, konstaterar Peter Lundberg, ansvarig för just installationssidan på Kurt-Görans Elektriska.

— Vi är ett relativt litet, men högst komplett företag. Det gör att vi kan vara med och räkna på både små och stora jobb.

peter 2008
Peter Lundberg
Installationsansvarig Kurt-Görans Elektriska

— Förr arbetade man mycket mer specialiserat inom vår bransch, säger Peter, men idag rör sig upphandlingar oftast om total elentreprenad. Det kan innebära, förutom grundläggande elarbeten förstås, olika typer av larm som brand- och säkerhetslarm, tele- och datanät och inte sällan styr- och reglerinstallationer för ventilation och maskiner. Vi har hög kompetens på alla områden. Skulle det behövas ytterligare specialkompetens i något fall har vi ett brett nätverk att ta förstärkning ifrån. Kurt-Görans satsar stort på utbildning och fortbildning av personalen.

— Utvecklingen går jättesnabbt, konstaterar Peter och betonar att man hela tiden måste hålla sig á jour med det senaste. Datasidan kräver ständig utbildning och där ändras förutsättningarna ibland från en dag till en annan.

— Jag ser det som en självklarhet mot kunden att vi alltid kan erbjuda de senaste lösningarna, säger han.

— Miljöfrågorna är viktiga i dag, både för oss när det gäller material och teknik, men också för kunderna ur en annan aspekt. Vi följer EIO:s miljöprogram och kan lämna garantier utifrån det. Men kunderna frågar allt oftare efter särskilt miljöanpassade lösningar. Det kan vara energibesparande åtgärder men också avskärmning av elrör och centraler. Vi är utbildade i elsanering så vi kan ge alternativa förslag.

— Det roliga just nu, säger Peter, är att man kan tjäna pengar på att förbättra miljön. Vi har flera exempel där vi tagit fram belysningsprogram för företag. Genom att byta ut armaturer och ljuskällor har man fått bättre ljus, bättre arbetsmiljö och dessutom sparat in hela satsningen genom lägre energikostnad och minskat underhåll.

— Vi ställer gärna upp för konsultation om någon vill få en liknande beräkning gjord, säger han.

Även om Eskilstuna är sätet för Kurt-Görans Elektriska jobbar företaget i dag över hela östra Mälarregionen. Gott renommé och rekommendationer efter tidigare jobb gör att byggföretag och installationssamordnare gärna kommer igen.

— Det är den bästa reklam vi kan få, säger Peter Lundberg, och konstaterar nöjd att Kurt-Görans dessutom är känt för sin snabba service.

— Vi har byggt upp organisationen så att 70-80 procent av styrkan jobbar med fasta uppdrag medan vi lägger 20-30 procent på rörlig service. Det betyder oerhört mycket att få snabb hjälp när något inträffar, det vet man själv, och därför prioriterar vi det.

— Vi har mycket specialkompetens inom företaget, konstaterar Peter Lundberg slutligen, men vill egentligen inte framhålla något område framför ett annat. 40 års erfarenhet med knappt någon personalomsättning ger mycket samlad kunskap.

Fotnot: EIO står för Elektrikernas Installationsorganisation.

el

gata

panna

statt